Copyright

De site https://www.artdubienetre.be is een door auteursrechten beschermde creatie. De teksten, foto's en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, communicatie naar het publiek, verhuur en andere exploitatie, wijziging van alle of een deel van deze site in welke vorm en op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, uitgevoerd voor winst of in een privéomgeving, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke schending van deze rechten zal resulteren in civiele of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, zijn handelsmerken en / of handelsnamen die wettelijk zijn beschermd. Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Er is veel zorg besteed aan het maken en bijwerken van deze site, maar we kunnen de juistheid van de hierin opgenomen informatie niet garanderen. De informatie op deze site is niet-contractueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie op deze site neemt niet de verantwoordelijkheid van l'Art du Feu BVBA of de webmaster, zij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige omissie, fout (onder andere catalogusprijsfouten) of een kloof die kan in de pagina's zijn geslopen en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie en indicaties.

Bericht gepost op onze site

We doen er alles aan om u een service van hoge kwaliteit aan te bieden. Als dit niet het geval is, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: info@artdubienetre.be

We beloven u zo snel mogelijk te antwoorden. Het ontbreken van een antwoord betekent niet dat l'Art du Feu BVBA de ingebrekestelling erkent.

Diversen

Elk geschil met betrekking tot de site https://www.artdubienetre.be wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken en tribunalen van Dinant zijn alleen bevoegd in geval van geschillen.