1. Algemeen

l'Art du Feu BVBA (Grand-Route, 113 om 6990 Bourdon - BE 0882.080.485, https://www.artdubienetre.be) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Voor elke vraag met betrekking tot dit Charter, kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: info@artdubienetre.be

Dit beleid is van toepassing op al onze klanten, voormalige klanten en diegenen die we prospecteren of die geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten.

Het management van ons bedrijf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Dit impliceert de naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze laatste biedt specifieke bescherming voor alle gebruikers van wie de gegevens worden verwerkt door l'Art du Feu BVBA ter gelegenheid van het contact met een van haar werknemers door elk communicatiemiddel dan ook of haar website, alsmede gebruik van de producten of diensten aangeboden door het bedrijf. De tekst van de wet is online beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de privacy te vinden op: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_loi_vie_privee_08_12_1992.pdf

l'Art du Feu BVBA hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy bij het gebruik van zijn diensten en is zich bewust van het belang dat u eraan hecht.

Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te respecteren in het kader van elk contact met het bedrijf en het gebruik van de aangeboden diensten.

l'Art du Feu BVBA verzamelt persoonlijke informatie alleen als het wordt op vrijwillige basis of in het legitieme kader van het doel van het contract tussen het bedrijf en zijn klant of leverancier.

Contact opnemen met de Vennootschap of een bezoek aan de website van de onderneming, erkent u hebben gelezen en aanvaard de in dit Handvest en de doelstellingen en de methoden van de behandeling met zich meebrengt gestelde voorwaarden.

2. De verantwoordelijke persoon

De manager van de verzamelde en bewerkte behandelingen wanneer u de site en het gebruik van de diensten bezoeken data is l'Art du Feu BVBA, waarvan de gegevens zijn opgenomen in deel 1 van het Handvest.

3. De gegevens en doeleinden

Door gebruik te maken van de diensten of door de producten te kopen die op de markt worden gebracht door de l'Art du Feu BVBA, stemt u ermee in dat de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt:

Uw naam, voornaam, om door te kunnen gaan naar uw identificatie;

De nummers van vaste en mobiele telefoons, post factuuradres, afleveradres, e-mailadres en andere soortgelijke informatie die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van het contract en het toezicht op verzoeken die we ontvangen ;

Dezelfde informatie met betrekking tot de mogelijke eigenaren van de gebouwen, huurders, gevolmachtigde of soortgelijk of alle rechthebbenden of met betrekking tot onze diensten;

Alle informatie met betrekking tot de speciale technische installaties van de gebouwen waarin onze werknemers zijn betrokken;

Uw mogelijke domeinnaam en IP-adres, automatisch gedetecteerd door onze website;

Informatie over het gebruik van de website van het bedrijf (inclusief de bekeken pagina's);

Alle identificerende gegevens om de certificaten te genereren die u toegang geven tot onze diensten;

In het algemeen is elke informatie die vrijwillig bij het gebruik van onze diensten of bij de overname van de producten verkocht, direct of indirect, of ieder verzoek op de website van de vennootschap of via sociale netwerken, waar ze is aanwezig.

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Laat de goede uitvoering van onze opdracht en volgende ingrepen in het contract of onder het mom van de contractuele garantie of niet te vergemakkelijken;

Sla uw verzoeken op en beantwoord ze

Voor het verzenden naar u, inclusief per e-mail, informatie die l'Art du Feu BVBA biedt.

4. Beveiliging en vertrouwelijkheid

We zijn zeer alert op de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We gebruiken erkende beveiligings- en versleutelingsprocessen om de beveiliging van de overdracht van uw gegevens naar en van onze Site te waarborgen.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie vrij te geven op verzoek van een overheidsinstantie of als te goeder trouw wordt aangenomen dat dergelijke openbaarmaking vereist is:

Om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving;

Om onze rechten te beschermen of te verdedigen, in het bijzonder in verband met de diensten geleverd door het bedrijf, of die van andere gebruikers daarvan;

Als dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van het publiek te beschermen.

5. Houdbaarheid

Uw persoonsgegevens die door l'Art du Feu BVBA worden verwerkt in verband met het gebruik van haar diensten of de verwerving van haar producten, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden te bereiken. boven.

6. Uw rechten

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht deze te wijzigen. U kunt uw verzoeken om raadpleging, wijziging of verzet verzenden door contact met ons op te nemen op de coördinaten vermeld in artikel 1 hiervan (door ons een kopie van uw identiteitskaart te sturen).

U kunt de correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens aanvragen.

U hebt het recht om gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Bovendien geven e-mails of nieuwsbrieven die uiteindelijk naar u zullen worden verzonden een link door waarop u kunt klikken om geen promotionele informatie meer van ons te ontvangen.

Nadere informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij geautomatiseerde verwerking is te vinden in het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Hoogstraat, 139 om 1000 Brussel of de website https://www.privacycommission.be).

7. Wijziging van het handvest

Dit handvest kan op elk moment worden aangepast door l'Art du Feu BVBA volgens de wijzigingen die aan de site worden aangebracht en de diensten die via deze website toegankelijk zijn, van de evolutie van de wetgeving of van enig ander legitiem motief. Deze wijzigingen worden van kracht dertig dagen nadat ze zijn geplaatst. Gebruik van de Site na de bovengenoemde periode van dertig dagen is een bewijs van uw aanvaarding van de wijzigingen die in dit Beleid zijn aangebracht.